Handelsbetingelser

1: Lejen påbegyndes ved det udlejedes udlevering, eller fra det lejede efter rekvireret levering stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører, når det lejede leveres tilbage på lejdenbilligt’s plads, eller når det lejede afmeldes til afhentning. Modtages det lejede efter klokken 8.00, beregnes afleveringsdagen som lejedag. Det lejede skal afmeldes senest kl. 16.00 ellers regnes den efterfølgende dag som lejedag. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode.

2: Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker; brand eller lignende samt transportuheld. Brugeren underrettes og har intet erstatningskrav, uanset forsinkelsens årsag. Hvis det aftales af udlejer levere maskinen, skal lejer være tilstede ved modtagelsen.

3: Tilbagelevering af lejet materiel, skal dette være rengjort, tanket og i samme stand som ved modtagelse. Evt. rengøring, opladning eller tankning, sker til dagspris og til 480,00 Dkr./time + moms. (600,00 inkl. Moms.)

4: Lejdenbilligt.dk påtager sig intet ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er tillige ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.

5: Selvrisiko 5% af maskinens nypris dog min. 15.000 kr. Under transport min. 25.000 kr.

6: Reservationsgebyr betales ved booking, og refunderes ikke. Refusion kan kun ske hvis lejdenbilligt.dk ikke kan levere det lejede som aftalt.

Handelsbetingelser for Autogenbrug Svendborg ApS

Autogenbrug Svendborg ApS
Aasiaatvej 9
5700 Svendborg
TLF: +4530462270
CVR: 16114278

Generelt

Autogenbrug Svendborg ApS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://lejdenbilligt.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Autogenbrug Svendborg ApS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Autogenbrug Svendborg ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Autogenbrug Svendborg ApS vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Autogenbrug Svendborg ApS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Autogenbrug Svendborg ApS’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Autogenbrug Svendborg ApS samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Autogenbrug Svendborg ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Autogenbrug Svendborg ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link
eller kontakte Autogenbrug Svendborg ApS via amb@dataophug.dk

Betaling

Autogenbrug Svendborg ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Autogenbrug Svendborg ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Autogenbrug Svendborg ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Autogenbrug Svendborg ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Autogenbrug Svendborg ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Autogenbrug Svendborg ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Autogenbrug Svendborg ApS er: Mikkel Bindzus

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Autogenbrug Svendborg ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til amb@dataophug.dk.

Cookies
På https://lejdenbilligt.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://lejdenbilligt.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Autogenbrug Svendborg ApS’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: amb@dataophug.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Læs her hvordan du indsætter ovenstående handelsbetingelser på din webshop.